• Cairo Table Lamp

 • Cairo Floor Lamp

 • Tunnel Floor Lamp

 • Jaws Floor Lamp

 • Wishbone Floor Lamp

 • Wishbone Table Lamp

 • Bazaar Rug BZR-8000

 • Artist Studio Rug ART-229

 • Banshee Rug BAN-3300

 • Naya Rug NY-5214

 • Gypsy Rug GYP-202

 • Studio Rug SR-109

 • Teak Table Lamp

 • Teak Floor Lamp with Table

 • Teak + Marble Table Lamp

  $289.00